Wat?

Wat?

‘Het kan niet dat mensen in onze stad Gent, in armoede moeten leven’. Vanuit verontwaardiging komen groepen mensen in actie. Ze verenigen zich en zoeken om mensen in armoede nabij te zijn.

Een aantal van deze verenigingen en diensten gaan met elkaar in gesprek, maken onderlinge afspraken en versterken elkaar. Deze groeiende samenwerking wordt in 1997 ‘KRAS vzw’. Een samenwerkingsverband, een netwerk van Gentse vrijwilligersorganisaties rond armoede.

Momenteel maken 16 diensten deel uit van het KRAS-netwerk. Verspreid over het hele Gentse grondgebied bereiken ze met een 500-tal vrijwilligers ruim 10.000 mensen in armoede.

Om de materiële ondersteuning zo efficiënt mogelijk te organiseren, ontwikkelde KRAS de 'zoneringsgids'. Daarin is voor elk adres in Gent (en in enkele aangrenzende gemeenten) te vinden bij welke KRAS-dienst een bewoner terecht kan.

De Raad van Bestuur van de vereniging bespreekt zeswekelijks de lopende zaken en bereidt telkens de komende Algemene Vergadering voor.
Ook de Algemene Vergadering komt om de 6 weken samen. Het is tegelijk een moment van onderlinge uitwisseling tussen de aangesloten diensten, van vorming en informatie én het bestuursorgaan van de vereniging.
De dagelijkse werking van Kras wordt gecoördineerd door Ria Roosens.

 

Lees hier het recentste activiteitenverslag (2016)