Actie 'immoNEB' afgesloten

Actie 'immoNEB' afgesloten

29.12.2021

Een maand lang vestigde KRAS vzw de aandacht op de wooncrisis in Gent. Een betaalbare huurwoning vinden is voor mensen met een laag en onzeker inkomen een bijna onmogelijke opgave.
Om de lokale en bovenlokale overheden aan te zetten tot actie, lanceerde KRAS vzw een eigen immo-kantoor 'immoNEB'.

De opening van het kantoor van immoNEB in Shopping Center Zuid kreeg ruime weerklank in de pers.

AVS en Radio 2 besteedden er een reportage aan.

Het project startte als ‘BellekeTrek’, waarin mensen in armoede uit onze werkingen hun woonsituatie in beeld brachten. Daarbij konden ze rekenen op vakkundige coaching door vrijwilligers van fotoclub ‘Revolver’ van Linx+.
Met die beelden konden we aan de alarmbel trekken en de wooncrisis in Gent onder de aandacht brengen.

De actie is inmiddels beëindigd en de kantoren opnieuw gesloten. De wooncrisis blijft echter onze aandacht opeisen. Samen met onze partners blijven we er dan ook op aandringen dat er aanzienlijk meer wordt geïnvesteerd in sociale huurwoningen. Ook blijft het dringend nodig dat de overheden de private huurmarkt sturen, ondermeer door huurpeijzen en kwaliteit te bewaken en aan elkaar te koppelen.