Algemene vergadering live!

Algemene vergadering live!

05.02.2022

In corona-omstandigheden is het niet evident om een Algemene vergadering van KRAS vzw live te organiseren. Daarom werd voor de vergadering van 2 februari 2022 de Blaisant-kerk gehuurd. Zo konden de vertegenwoordigers van de KRAS-werkingen, de medewerkers en de experten-leden van de A.V. op een veilige afstand van elkaar een plaatsje vinden.

Behalve de traditionele elementen van de vergadering, stond deze keer een gesprek met schepen Rudi Coddens op de agenda. Dat gaf de mogelijkheid om een aantal vragen beanwtoord te zien en van gedachten te wiselen over actuele onderwerpen.