Werkingen


18 werkingen rond armoedebestrijding zijn aangesloten bij KRAS vzw.
Elke werking is autonoom en heeft haar eigen werkwijze, doelgroep en werkingsgebied.
Een overzicht van de werkingen vind je in de KRAS-folder.

De Helpende Hand

vzw De Helpende Hand is een koepelorganisatie van evangelisch/protestantse kerken in de Gentse agglomeratie, opgericht in 1994 met als doel een maatschappelijk engagement op te bouwen rond armoedebestrijding. Begin 2010 is de Welzijnsschakel 'De Helpende Hand' opgericht in Zwijnaarde als werking binnen deze organisatie. We richten ons naar elke…

De Sluis - Onze Thuis

De Sluis-Onze Thuis is een vrijwilligersorganisatie die werk maakt van kansarmoedebestrijding. Personen en gezinnen, ongeacht afkomst, kunnen in de dienst terecht voor dagelijks onthaal, ontmoeting en een warme maaltijd. De sociale dienst biedt begeleiding en ondersteuning en indien nodig materiële crisishulp.

De Tinten vzw

De vrijwilligers van 'De Tinten' bieden ondersteuning aan vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf, die omwille van hun ras, overtuiging of godsdienst in hun thuisland vervolgd of op een of andere wijze gediscrimineerd worden.

Info

Geraarke

Het Geraarke is een laagdrempelige vrijwilligersorganisatie die via de verkoop van tweedehandskledij en voedselondersteuning in contact wil komen met mensen in armoede.Van daaruit worden mensen begeleid naar meer gespecialiseerde diensten. Voor de ontmoetingsfunctie worden mensen toegeleid naar de Zuidpoort. In het Geraarke kan men terecht…

Huize Nieuwpoort

Huize Nieuwpoort biedt een thuis aan mensen uit de buurt, een plek om samen te komen, om elkaar te ontmoeten bij een tas koffie, om eens iemand te zien en te horen. Een plek voor een losse babbel en een ernstig gesprek, om een kaartje te leggen of tot rust te komen.