KRAS vzw Werkingen De Sluis - Onze Thuis

De Sluis-Onze Thuis is een vrijwilligersorganisatie die werk maakt van kansarmoedebestrijding.
Personen en gezinnen, ongeacht afkomst, kunnen in de dienst terecht voor dagelijks onthaal, ontmoeting en een warme maaltijd. De sociale dienst biedt begeleiding en ondersteuning en indien nodig materiële crisishulp.

Bij De Sluis-Onze Thuis kan men terecht:

  • Iedereen is van maandag tot vrijdag welkom in het onthaal ‘Onze Thuis’ voor een kop koffie, een babbel, de dagelijkse krant, een gezelschapsspelletje.
  • Elke middag is een ter plaatse met zorg bereide maaltijd voorzien. De vergoeding is afhankelijk van het inkomen
  • In de winkel voor ondersteuningspakketten (voeding, hygiëne, onderhoud) die men zelf mag samenstellen, kan men enkel terecht na doorverwijzing door een begeleidend consulent bij OCMW of CAW (niet door Onthaal) en na inschrijving bij onze sociale dienst. Daarbij wordt rekening gehouden met de KRAS-zonering.
  • Wie zich inschrijft in DE SLUIS kan op regelmatige basis deelnemen aan socio-culturele activiteiten zoals bioscoopbezoek, bingo enz.

 

We aanvaarden dankbaar elke gift

  • Zonder fiscaal attest op rekening BE198900 1513 9812 van De SluisOnze Thuis vzw (Kasteellaan 435, 9000 Gent)
  • Met fiscaal attest vanaf 40 euro op jaarbasis op rekening BE70 8939 4402 9125
    van Welzijnsschakels vzw (Huidevetterskaai 165, 1000 Brussel) met vermelding: PROJECTCODE 16016