KRAS vzw Werkingen Sint-Antoniuskring

In de traditie van de Franciscaanse spiritualiteit zetten in de Sint-Antoniuskring vrijwilligers zich in voor de levenskwaliteit van mensen in kwetsbare situaties.

 

In normale tijden is er gelegenheid om:

  • vriendschappelijk samen te zijn en iets te drinken;
  • met de medewerkers van de kring te praten;
  • kennissen te ontmoeten en vrienden te maken;
  • allerhande informatie te krijgen.

Indien de medewerkers van de kring het nodig vinden, kan materiële hulp in de vorm van kleding, voedselpakketten of huisraad worden gegeven.

  • kleding op donderdagnamiddag van 14u tot 16u
  • voedingspakketten op donderdagnamiddag vanaf 15.30u tot 16.30u

Kleding, huisraad e.d. in goede staat worden graag aanvaard. Deze goederen worden doorgegeven aan mensen die er nood aan hebben, of verkocht in de kringshop of de jaarlijkse fancyfair.
Goederen worden in ontvangst genomen op dinsdag en woensdag van 10u tot 12u, op donderdag van 13u tot 17u.
of op afspraak na een telefoontje (09 225 05 00 / 0478 23 55 07).