Welkom Werkingen Toontje

Met 'Toon je' als motto bouwt een groep vrijwilligers mee aan kansarmoedewerking Toontje in de Sas-en Bassijnwijk te Gentbrugge. Zorg voor een lage drempel en een warm onthaal komen tegemoet aan wie vragen heeft, in nood zit, hunkert naar ontmoeting. Participatie van elke betrokkene in de werking wordt nagestreefd.  Toontje richt zich tot de inwoners van Gentbrugge en Ledeberg.

Bij Toontje kan men terecht:

  • In de sociale dienst: voor opvang en ondersteuning bij de zoektocht naar informatie en oplossingen voor problemen van sociale, relationele en financiële aard. Hierbij is er bemiddeling, doorverwijzing en begeleiding naar professionele diensten.
  • Materiële hulpverlening in noodsituaties en overbruggingsperiodes.
  • In de vestiaire: voor de aanschaf van mooie, betaalbare tweedehandskledij. De opbrengst ondersteunt de werking financieel. In crisissituaties kan er gratis kledij verkregen worden.
  • In het praatcafé: voor onthaal met koffie en een gezellige babbel met elkaar of met een vrijwilliger.