Welkom Werkingen vzw Sivi

Vzw SIVI, een vereniging waar armen het woord nemen in de Dampoortwijk en Sint-Amandsberg, bestrijdt armoede en werkt aan een menswaardig bestaan voor iedereen. Een grote groep vrijwilligers vormen de draaiende motor achter onze werking. 

We bieden een laagdrempelige basis hulpverlening aan, verenigen mensen door groepsactiviteiten en geven armen het woord in een themawerking. 
We vertrekken van de waardigheid, basisrechten en de kracht van armen, versterken hen en werken aan een draagvlak tegen armoede. 

Zo combineren we acute, persoonlijke en structurele armoedebestrijding.

Waarvoor kan je bij vzw SiVi terecht?
• Begeleiding, bemiddeling en doorverwijzing via de sociale dienst naar meer gespecialiseerde diensten en organisaties. Om naar de sociale kruidenier te kunnen gaan, moet je ook eerst op de sociale dienst langskomen.
• Voedselondersteuning in de sociale kruidenier. Dit als overbrugging in moeilijke periodes of bij acute noodsituaties. Wij werken enkel op doorverwijzing. Twee keer per maand trekken we er op uit met de mobiele sociale kruidenier om ook de mensen die iets verder van Gent wonen, te kunnen bereiken.
'Boetiek Vincent', een 2de hands kledingwinkel met leuke en betaalbare kledij voor vrouwen, mannen en kinderen. 
•Tijdens de openingsuren van de sociale kruidenier kan je in het onthaal terecht voor een tas koffie en een babbel. Ook wie geen gebruik maakt van de sociale dienst of sociale kruidenier is welkom.
• Ontmoeting staat centraal. Mensen met elkaar in contact brengen, ervaringen uitwisselen, op verhaal komen en weten dat men niet alleen staat.

VERENIGINGSACTIVITEITEN
• Omwille van de corona-maatregelen zijn er momenteel geen activiteiten gepland. Die worden hervat zodra de voorzorgsmaatregelen het toelaten.

Elke maandagnamiddag is er een activiteit voorzien. Dit jaar zetten we in op de themawerkingen “CLT”, “Wijs Grijs” en “Vrijetijdspas”. Onze themawerking heeft in eerste instantie tot doel om ervaringen van deelnemers rond een bepaald thema te bundelen. In een volgende fase bekijken we samen met het middenveld in welke mate zij bepaalde problemen het hoofd kunnen bieden. Tenslotte gaan we ook telkens de confrontatie aan met het beleid met het oog op het verkrijgen of stimuleren van structurele maatregelen. 
Met de cultuurgroep zetten we in op zowel individuele als groepsactiviteiten. Regelmatig komen we samen om het aanbod van de komende maanden door te nemen en hier uit te kiezen.
Iedere eerste woensdag van de maand komt Cathy kleren herstellen tijdens naald & draad. Iedereen is welkom van 8.30-10.30.