IMMOneb

IMMOneb

Het fotoproject 'Belleke Trek', een samenwerking van KRAS vzw en LINX+, liet mensen in precaire woonsituaties hun eigen woonomgeving in beeld brengen. De foto's vormden de kern van een fototentoonstelling die gestalte kreeg als een heus immokantoor in Shopping Center Zuid. Daarmee werd de Gentse wooncrisis onder de aandacht van het ruime publiek en van de lokale en bovenlokale politiek gebracht.

Opening van IMMOneb op AVS

Beeldgetuigenissen van deelnemers.