Inzamelacties

Inzamelacties

Inzamelacties

De KRAS-werkingen die in gewone tijden kleding en huishoudspullen voorzien voor mensen in armoede, en de werkingen die een deel van hun inkomsten halen uit verkoop van tweedehandsgoederen, kunnen dat in de huidige omstandigheden slechts in beperkte mate doen. Daarom aanvaarden we momenteel niet overal schenkingen van die aard.

Regelmatig krijgen KRAS vzw en de KRAS-werkingen een aanbod van ingezamelde hulpgoederen of overtollige producten. We zijn gelukkig om deze blijken van solidariteit met mensen in armoede.

Toch stelt een dergelijk aanbod ons regelmatig voor praktische moeilijkheden. KRAS vzw beschikt zelf niet over opslagruimtes of over vrijwilligers voor het sorteren van hulpgoederen. Sommige werkingen hebben daarvoor in beperkte mate wel mogelijkheden. Daarom vragen we om voor dit soort aanbiedingen contact op te nemen met de KRAS-dienst in uw buurt. U vindt die terug op deze website onder de hoofding 'zonering'.

Voor (verse) voedingswaren zijn onze werkingen gebonden aan strenge eisen qua voedselveiligheid. Vaak kunnen ze daarom op een aanbod niet ingaan.

Kledij in goede staat is welkom in de werkingen die bij het overzicht zijn aangeduid met het pictogram 'T-shirt'.

Spullen voor babies zijn op de eerste plaats welkom in Baby-Nest.

Geen enkele van onze werkingen heeft de mogelijkheid om grotere stukken zoals meubels op te slaan. Om mensen in armoede te kunnen helpen, werken we voor meubels e.d. samen met de Gentse kringwinkels van Open Plaats en Ateljee.

De voorbije jaren kreeg KRAS vzw van enkele organisaties een aanbod aan ingezameld tweedehands speelgoed. Zeker in 2020 en mogelijk ook daarna kunnen we daaraan geen gevolg geven. De corona-periode heeft ons er immers toe gebracht de klemtonen in onze werkingen te verleggen. Daardoor kunnen we voor één of meerdere jaren niet inzetten op het beschikbaar stellen van speelgoed. Mogelijk blijven enkele van de aangesloten werkingen wél geïnteresseerd in het aanbod.

Bezorg onze diensten a.u.b. enkel goederen in goede staat. Het is jammer als de aangeboden hulp wel opslagplaats en tijd kost, maar niet bruikbaar blijkt. Een goede stelregel is 'Zou ik dit stuk persoonlijk aan iemand aanbieden?'

In elk geval is het goed om vooraf contact op te nemen met de KRAS-dienst. Zo weet u welke goederen en producten welkom en wenselijk zijn.