Partners

Partners

Partners

Armoede heeft vele facetten; ondersteuning is nodig op verschillende terreinen.

Daarom is KRAS vzw gelukkig met de nauwe samenwerking met officiële en private diensten die, elk vanuit hun bevoegdheden en mogelijkheden, mensen in armoede nabij zijn. Door de gezamenlijke aanpak van thema's en door onderlinge doorverwijzing kunnen we betere hulp aanbieden.

 

   

 

Dank zij de samenwerking met Foodsavers, een werking van OCMW en Stad Gent, hebben onze werkingen met voedselsteun een regelmatig aanbod aan verse voeding, groenten en fruit.

 

 


Op onze partner 'Kringwinkel Open Plaats' (die deel uitmaakt van 'Een Open Plaats vzw', waartoe ook KRAS-dienst Sociale Dienst Open Plaats behoort). kunnen KRAS vzw en de KRAS-werkingen een beroep doen voor materiële ondersteuning.

KRAS maakt deel uit van Welzijnsschakels vzw en kan rekenen op de expertise van deze organisatie.

 


Tal van partners geven financiële steun aan de werking van KRAS en de aangesloten diensten, structureel of in het kader van projectwerking.

We danken daarvoor: