Schoolprojecten en stages

Schoolprojecten en stages

Schoolprojecten en stages

KRAS vzw en de KRAS-diensten krijgen regelmatig aanvragen voor schoolprojecten, stages of info-sessies.

In de huidige omstandigheden is het echter nagenoeg onmogelijk om stageplaatsen in onze werkingen aan te bieden.
We vragen dan ook aan alle onderwijsinstellingen om hun studenten niet nodeloos naar stageplaatsen te laten zoeken.

De bewustmaking rond armoede behoort tot onze belangrijke doelstellingen. Daarom gaan we in de mate van het mogelijke graag op dergelijke vragen in.
Anderzijds willen onze vrijwilligersorganisaties hun tijd en energie in de eerste plaats besteden aan ons basisdoel: de werking voor en met mensen in armoede. Dat brengt mee dat we slechts op een beperkt aantal vragen kunnen ingaan. Daarom doe je er goed aan aanvragen voor info- en inleefmomenten tijdig te stellen en goed te motiveren. Zo kunnen de diensten beoordelen op welke vragen ze ingaan.

Voor de samenwerking met scholen stelt KRAS een aantal richtlijnen voor. Dat houdt onder meer in dat we niet met grote groepen werken en een leeftijdsgrens hanteren. Ook vragen we uitdrukkelijk dat de leraars en niet de leerlingen contact nemen. De volledige richtlijnen vind je hier (PDF-document).