Vrijwilligers

Vrijwilligers

De KRAS-werkingen draaien voor het overgrote deel op de inzet van talrijke vrijwilligers, nagenoeg 600 in totaal. Dit is een bewuste keuze: de vaardigheden die vrijwilligers aanbrengen in de strijd voor een menswaardig leven voor mensen in armoede bieden een belangrijke meerwaarde. Nieuwe vrijwilligers zijn dan ook steeds welkom.

Het aanbod van ‘werkplekken’ is divers en verschilt tussen de werkingen onderling. In de meeste werkingen is een zekere regelmaat in de beschikbaarheid wel wenselijk. Zo kunnen we de dienstverlening aan mensen in armoede op vaste tijdstippen garanderen.

Kandidaat vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij KRAS vzw of bij een van de KRAS-werkingen. Een duidelijke omschrijving van uw verwachtingen en uw mogelijkheden is daarbij handig. Daarmee is het mogelijk om uw inzet maximaal te laten renderen en zo goed mogelijk aan uw verwachtingen tegemoet te komen.