KRAS vzw: organisatie

KRAS vzw: organisatie

KRAS Gent is een vereniging zonder winstoogmerk.
Maatschappelijke zetel: Sint-Salvatorstraat 30 in 9000 Gent
Ondernemingsnummer: BE 0460.833.439.

De Algemene Vergadering wordt gevormd door vertegenwoordigers van de aangesloten werkingen, aangevuld met mensen met armoede-ervaring en mensen die betrokken zijn op het welzijnswerk in Gent.
De Algemene Vergadering komt een 7-tal keer per jaar samen. Op de agenda staan vorming, informatie en uitwisseling, naast de bespreking van vragen rond beleid en visie.

Het Bestuursorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten werkingen en mensen met ervaring in het werken met en voor mensen in armoede. Zij vergaderen een 8-tal keer per jaar, onder meer als voorbereiding van de Algemene Vergaderingen.

De coördinatie van de dagelijkse werking gebeurt door Karleen De Rijcke (Turn on Javascript! - 0493 84 04 86).
Andere taken worden opgevolgd door KRAS-medewerker Johan Witters (materiële hulp, beleid & overleg, PR, ... / Turn on Javascript! - 0485 36 39 63).
De uitvoering van het 'innovatieproject' en het project 'materiële hulp' wordt opgevolgd door Babette Misplon (Turn on Javascript! en Cleïs Perez Herrero (Turn on Javascript!) - 0495 19 02 94)

Voor algemene vragen en informatie kan je terecht op Turn on Javascript! of 0486 73 99 75

Samenstelling Bestuursorgaan:

Hedwig Bockstal (voorzitter)
Noël Callebaut (CAW Oost-Vlaanderen)
Luc Cocquyt (De Tinten)
Myriam De Bremme (Toontje)
Lieven De Pril (Welzijnsschakels Oost-Vlaanderen)
Eric Dirikx (Stad Gent)
Hermin Knudde (WZS Kans)
Nicole Verstraete (Huize Nieuwpoort)

Statuten van de vereniging

Huishoudelijk reglement

KRAS-folder 2023