KRAS vzw

KRAS vzw

KRAS vzw

KRAS Gent is een vereniging zonder winstoogmerk.
Maatschappelijke zetel: Sint-Salvatorstraat 30 in 9000 Gent
Ondernemingsnummer: BE 0460.833.439.


De Algemene Vergadering wordt gevormd door vertegenwoordigers van de aangesloten werkingen, aangevuld met mensen met armoede-ervaring en mensen die betrokken zijn op het welzijnswerk in Gent.
De Algemene Vergadering komt een 7-tal keer per jaar samen. In de vergadering komen vorming, informatie en uitwisseling aan bod, naast de bespreking van vragen rond beleid en visie.

Het Bestuursorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten werkingen en mensen met ervaring in het werken met en voor mensen in armoede.
Het Bestuursorgaan vergadert een 8-tal keer per jaar, onder meer als voorbereiding van de Algemene Vergaderingen.

De coördinatie van de dagelijkse werking gebeurt door Karleen De Rijcke (krasgent@gmail.com - 0493 84 04 86).
Andere taken worden uitgevoerd door KRAS-medewerker Johan Witters (materiële hulp, beleid & overleg, PR, ... / johan@krasgent.be - 0485 36 39 63).
Met een specifieke en tijdelijke opdracht heeft KRAS vzw momenteel 2 deeltijdse medewerkers:
Sari Stoops verkent de samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties rond armoedebestrijding (sari@krasgent.be - 0495 19 04 94 ).
Astrid Degroote coördineert de activiteiten in het kader van het Sociaal Innovatieproject (astrid@krasgent.be - 0492 47 57 81 ).

 

Voor algemene vragen en informatie kan je terecht op krasgent@gmail.com of 0486 73 99 75

 

Samenstelling Raad van Bestuur:

Hedwig Bockstal (Open Plaats)
Noël Callebaut (CAW Oost-Vlaanderen)
Luc Cocquyt (De Tinten)
Myriam De Bremme (Toontje)
Lieven De Pril (Welzijnsschakels Oost-Vlaanderen)
Eric Dirikx (Stad Gent)
Nicole Verstraete (Huize Nieuwpoort)

Statuten van de vereniging

Huishoudelijk reglement

Jaarverslag 2018

KRAS-folder 2020

KRAS: de naam - het logo