KRAS dankt ...

KRAS dankt ...

KRAS dankt ...

Vanuit heel verscheiden hoeken krijgen KRAS vzw en de KRAS-diensten financiële en materiële steun.
Deze blijken van waardering van onze werkingen zijn een bemoediging voor de vrijwilligers en dragen bij tot de efficiëntie van onze dienstverlening aan mensen in armoede.

Sommige organisaties en bewegingen steunen ons op een systematische manier. We beschouwen hen dan ook als partners van onze werking.

Van anderen - individuele personen, bedrijven, verenigingen, ... - krijgen we steun in het kader van een project, een occasionele gelegenheid, ...

Dank daarvoor aan:

ZONTA GENT I bezorgde ons 600 individuele ontsmettende handgels. Die vinden hun weg naar mensen in armoede, met een voorrang voor de doelgroep die door de schenkers wordt beoogd: vrouwen in armoede.

 

Van The Woody Group kregen we een schenking maar liefst 7 paletten trendy pyama's en nachtkledij. Die goederen vinden in onze werkingen snel een weg naar mensen in armoede.

 

Van Wingen nv in Evergem geeft dit jaar geen eindejaarsgeschenkje aan hun klanten. Het bedrag dat daarvoor zou worden uitgegeven, schenken de bedrijfsleiders aan KRAS vzw. Een geschenk dus voor al die mensen in armoede die op onze steun zijn aangewezen.

 

In de magazijnen van Perrigo mochten we meerdere palletten hygiëneproducten gratis ophalen. Via onze werkingen met materiële steun kwamen zij terecht bij een groot aantal gezinnen in armoede.

 

Cargill bedacht de KRAS-werkingen tijdens de corona-crisis twee maal met telkens een levering van een flinke voorraad voedingswaren en hygiëneproducten. Die vonden op korte tijd hun weg naar bezoekers van 8 van onze werkingen met materiële steun.

 

Vereniging Zonder Naam Niet Zonder Hart bestelde bij een handelaar in Italiaanse specialiteiten een grote voorraad kwalitatieve voedingsmiddelen en liet ze leverenbij KRAS vzw. Zo werd het budget dat ze voorzagen voor hun geannuleerde jaarlijkse feest toch besteed aan hun doelgroep.

Kingslize, een nieuwe Gentse pizza-zaak, deed in de eindejaarsperiode een erg mooie geste. Maar liefst 100 mensen in armoede mochten op de kosten van de zaak om een pizza gaan.

Julien en Lieven vroegen de gasten op hun gouden huwelijksjubileum om, bij wijze van geschenk, een gift voor KRAS vzw te doen. We kregen van hen een mooi bedrag op onze rekening. Dank daarvoor.

Leila Noterdaeme ging de uitdaging aan om de Dodentocht in Bornem mee te stappen. Als extra motivatie zocht liet ze zich sponsoren t.v.v. KRAS vzw. Ze haalde jammer genoeg de eindmeet niet, maar haar actie leverde wel € 1890,- op! Dank je wel Leila en sponsors, en proficiat voor d geleverde inspanning.

 

glocally

'Glocally', een feitelijke vereniging op initiatief van Shannon Van den Borre bezorgde ons een partij schoolgerief (boekentassen, pennenzakken, kaften...). Via onze werkingen vinden die hun weg naar gezinnen met schoolgaande kinderen. Dank voor het fijne aanbod.

Markant Gent-Centrum

Van Markant Gent-Centrum kregen we een mooie bedrag op onze rekening. Dank voor de aandacht voor de armoede in onze samenleving en voor de steun aan onze werkingen.

logo Oleon     logo Christeyns

Oleon produceert grondstoffen voor de vervaardiging van zepen, wasmiddelen, ... Het Gentse bedrijf Christeyns is een van hun klanten.
Samen maakten ze de keuze om een sociaal doel te ondersteunen met hun producten. Zo kwamen ze terecht bij KRAS vzw en kregen we een aanzienlijke partij zeeppompjes en wasmiddelen aangeboden. We maken er dankbaar gebruik van om in enkele diensten het ondersteuningsaanbod te verruimen. Dank aan de initiatiefnemers!

 

Bij een nazicht van hun opslagplaatsen in Sint-Amandsberg dacht OXFAM-Wereldwinkels aan KRAS vzw. Ze leverden bij KRAS een mooie en grote partij geschenkartikelen, die van pas kwamen bij allerlei activiteiten voor de doelgroep van onze diensten.

De eerstejaars van Atheneum Wispelberg kiezen in het begin van het schooljaar een doel voor hun solidariteitsacties. KRAS vzw krijgt daarbij elk jaar de nodige aandacht.

 

Striptekenaar Mario De Koninck (Aaargh) liet zich raken door krantenberichten over armoede in Gent. Hij lanceerde een oproep via Facebook en schenkt aan KRAS 100 strips van zijn hand. Die vinden hun weg naar gezinnen in armoede.

 

Tweedehand mode Fann (Burgstraat - Gent) schenkt op het einde van elk seizoen de onverkochte stock aan KRAS vzw.

 

De leerlingen van de eerste graad van Don Boscocollege Zwijnaarde krijgen een info-sessie over de KRAS-werking. Bij die gelegenheid zamelen zij hygiëne-producten in, die aan de KRAS-werkingen worden geschonken.

 

 

Ook dank aan allen die ons steunen en die we hier niet bij naam kunnen noemen.