20 oktober 2017 - 20 jaar KRAS vzw

20 oktober 2017 - 20 jaar KRAS vzw

20 oktober 2017 - 20 jaar KRAS vzw

‘Het kan niet dat mensen in onze stad Gent in armoede moeten leven’. Vanuit verontwaardiging komen groepen mensen in actie. Ze verenigen zich en nemen initiatieven om mensen in armoede nabij te zijn. Een aantal van deze verenigingen en diensten gaat met elkaar in gesprek, maakt onderlinge afspraken en versterkt elkaar. Deze groeiende samenwerking wordt in 1997 ‘KRAS vzw’, een samenwerkingsverband, een netwerk van Gentse vrijwilligersorganisaties rond armoede.

Op 20 jaar is KRAS is uitgegroeid tot een vernieuwende organisatie, aan het werk in diverse uithoeken van onze stad. Omdat vrijwilligers de werkingen dragen, hoeven we ons niet te laten leiden door een economische logica van nut en opbrengst maar door de mens die schuil gaat achter het armoede, wie hij of zij ook is. Armoede blijft immers een onrecht waar we  tegen in gaan.

Zolang er nog één mens in armoede rondloopt in Gent is ons werk niet af. Met overtuiging en enthousiasme, samen met de 16 aangesloten organisaties en ruim 500 vrijwilligers, gaat Kras verder op de weg die 20 jaar geleden werd ingeslagen.

20 jaar KRAS is niet echt een aanleiding tot feesten. We zouden liever hebben vastgesteld dat na 20 jaar onze redenen van bestaan waren weggevallen. Maar het tegendeel is waar... Wel gebruikten we deze verjaardag om onze dankbaarheid uit te drukken voor 20 jaar groeiende samenwerking en volgehouden inzet van zoveel vrijwilligers. Op een 'eigenzinnig' evenement op 20 oktober zetten we vooral dàt in de kijker, samen met mensen in armoede en betrokkenen bij de KRAS-werkingen bij uit. Diezelfde dag verscheen het eenmalige magazine 'Dit is Kras' als een vlotte presentatie van de KRAS-werkingen in al zijn facetten.

Een videomontage van Francis Glorieux brengt deze dag in herinnering.