Bezoek aan Vooruit

Bezoek aan Vooruit

Bezoek aan Vooruit

Sinds enige tijd komen een groepje van een 10-tal mensen met armoede-ervaring geregeld samen om van gedachten te wisselen over allerlei thema's die hen aanbelangen. Deze mensen vormen mee de KRAS-aanwezigheid op overleg- en beleidsvergaderingen. Zo namen zij in de voorbije maanden ondermeer deel aan evaluatiemomenten van het armoedebeleidsplan van OCMW Gent en aan de campagne 'Ieders Stem Telt'. Af en toe staat ook vorming en ontspanning op het programma. Zo werd op donderdag 26 april een bezoek gebracht 'Achter de schermen van de Vooruit'.