Damesschoenen van FOD Economie

Damesschoenen van FOD Economie

Damesschoenen van FOD Economie

In de nasleep van een gerechtelijk onderzoek zat de FOD Economie met een voorraad van een 400-tal paar nieuwe damesschoenen. In plaats van ze te vernietigen - tot voor kort de gangbare werkwijze - gaf de procureur op voorstel van enkele ambtenaren de toestemming om de schoenen aan KRAS ter beschikking te stellen. Ze worden verdeeld over de geïnteresseerde diensten en vinden zo hun weg naar mensen in armoede.