Kan jij een beetje warmte missen?

Kan jij een beetje warmte missen?

09.12.2022

Door de energiecrisis hebben heel wat Belgische huishoudens het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Velen zullen deze winter thuis in de kou zitten. De federale overheid nam daarom steunmaatregelen, zoals het basispakket energie.

Arm of rijk: iedereen krijgt dezelfde steun

De energiesteun is een goede zaak. Er is echter een kanttekening: overheidsmaatregelen als deze zijn vaak algemeen, tijdelijk en rechtlijnig. Maatwerk is complex en tijdrovend, zeker voor een crisismaatregel. Het federale basispakket energie is voor iedereen hetzelfde. Alle Belgische huishoudens - uitgezonderd wie recht heeft op het sociaal tarief - krijgen dezelfde financiële steun. Zo komt er veel geld terecht bij mensen die dit misschien niet nodig hebben.

Heb jij de energiepremie echt nodig?

Iedereen voelt de energiecrisis rechtstreeks in de portemonnee. Maar terwijl de energiepremie voor velen een welkom extraatje is, hebben anderen de steun écht nodig om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom lanceerde de coöperatieve energieleverancier Ecopower een campagne met als slogan: 'Kan jij een beetje warmte missen deze winter?' De concrete oproep: Kan jij de energiepremie missen? Schenk dan (een deel van) de premie aan een vereniging die strijdt tegen (energie)armoede en die de situatie van kwetsbare mensen en gezinnen fundamenteel verbetert.

Kan jij een beetje warmte missen?

Bij de talrijke gezinnen die gesteund worden door de werkingen van KRAS vzw zou dat extraatje bijzonder welkom zijn om de winter met enig comfort door te komen.
Wil jij jouw warmte zo met mensen in armoede delen? Doe een gift op onze rekening BE84 8906 8414 3859 met vermelding 'warmte delen'.
Wil je graag een fiscaal attest voor deze gift? Dat kan voor een bedrag vanaf € 40, over te schrijven op BE80 7765 9023 3377 van Caritas Hulpbetoon met vermelding 'voorkeur project 5025 KRAS vzw'