Overleg armoedebeleid

Overleg armoedebeleid

Overleg armoedebeleid

Op initiatief van het nieuwe Gentse stadsbestuur, werden op 4 februari mensen samengebracht die uit ondervinding weten wat het betekent om in armoede te leven. 10 mensen uit verschillende KRAS-werkingen namen aan het overleg deel. In verschillende werkgroepen konden zij hun zorgen en noden delen met anderen: mobiliteit, wonen, participatie, .... Nu is het aan het stadsbestuur om ermee rekening te houden in de concrete uitwerking van de beleidsplannen.

Uit een eerder geprek met coördinator Karleen De Rijcke plukte 'Deze Week' enkele ideeën en publiceerde ze in de editie Gent van 6 februari 2019. Lees het artikel hier.