KRAS vzw in 'De Bond'

KRAS vzw in 'De Bond'

KRAS vzw in 'De Bond'

'De Bond', ledenblad van de Gezinsbond, besteedde in het februarinummer aandacht aan de strijd tegen armoede. In dat kader verscheen o.m. een artikel over de werking en de doelen van KRAS vzw.