Luk De Geest overleden

Luk De Geest overleden

Luk De Geest overleden

Nadat Luk De Geest in september 2017 zijn functie als bisschoppelijk vicaris neerlegde, koos hij er voor om, naast zijn nieuwe taak als bezieler van het bedevaartsoord Lourdes-Oostakker, ook in KRAS vzw actief te blijven. Spoedig liet echter zijn gezondheid hem in de steek. Op 18 juli overleed bij het UZ Gent. Veel te vroeg moeten we van hem afscheid nemen.

In al zijn engagementen, en het waren er vele, droeg Luk de overtuiging uit dat armoede een onrecht is. Vanuit die visie heeft hij 20 jaar gegidst. Hij geloofde in de kracht van vrijwilligers en van samenwerking, in de samengang van structureel werk met basiswerk. Zijn open geest maakte hem tot bruggenbouwer tussen mensen, diensten en organisaties.

Op de uitvaartdienst in de Sint-Baafskathedraal op 27 juli kwamen heel wat mensen uit de KRAS-diensten van hem afscheid nemen.