Onverwachte hulde aan Carla Ronkes

Onverwachte hulde aan Carla Ronkes

Onverwachte hulde aan Carla Ronkes

'De inzet van tal van vrijwilligers was van onschatbaar belang in de postieve geest waarin we in Gent wisten om te gaan met de instroom van vluchtelingen'. Met die vaststelling rondde voorzitter en schepen Rudy Coddens de samenkomst van de Taskfoce Vluchtelingen op 24 maart 2017 af. Hij koppelde daaraan een onverwacht huldemoment voor Carla Ronkes, sinds 25 jaar als vrijwilliger de stuwende kracht achter KRAS-dienst Werkgroep Vluchtelingen. Sprakeloos nam Carla het erediploma en de bloemen in ontvangst, samen met een applaus van appreciatie van alle aanwezigen.