Santander steunt KRAS vzw

Santander steunt KRAS vzw

Santander steunt KRAS vzw

De volgehouden inzet van de KRAS-werkingen om in deze onzekere tijden mensen in armoede nabij te blijven, trekt de aandacht. Zo kregen we de voorbije dagen het aanbod van Santander Consumer Finance om onze werkingen financiëel te steunen. Dergelijke steun is momenteel erg belangrijk, nu de uitdagingen voor onze werkingen, vooral op het vlak van voedselsteun voor mensen in armoede, steeds groter worden terwijl de gewone inkomsten grotendeels wegvallen. Dank aan de mensen van Santander die ons willen steunen.