'Signalenbundel 2021' voorgesteld

'Signalenbundel 2021' voorgesteld

'Signalenbundel 2021' voorgesteld

In een online meeting kon het gentse college van Burgemeester en Schepenen op 29 januari 2021 kennis maken met de nieuwe 'Signalenbundel 2021'. In een 2-jaarlijks proces worden signalen en knelpunten samengebracht door een ad-hoc werkgroep, waarvan KRAS vzw deel uit maakt voor het luik 'armoede'.

De signalen worden overgemaakt aan het lokale beleid, met de bedoeling dat werk kan gemaakt worden van de opvolging en het wegwerken van de knelpunten en problemen die erin worden besproken.

De inhoud kan online worden geraadpleegd en gedownload (PDF).