KRAS is 'duurzame held'

KRAS is 'duurzame held'

KRAS is 'duurzame held'

17 SDG's (Sustainable Development Goals / Duurzame ontwikkelingsdoelen) schuift de VN naar voor. Voor elk van die doelen nomineerde Stad Gent in het kader van de week van de duurzaamheid iemand als 'duurzame held'. Voor 'Doel 1. Geen armoede' werd dat Ria Roosens als jarenlange trekker van KRS vzw, en met haar de hele KRAS-werking.

De motivatie daartoe luidt zo:

Die grote VN-doelstellingen, wat gaan die ons helpen?" Met die vraag werden we geconfronteerd toen we KRAS nomineerden tot held. KRAS zet initiatieven op om mensen in armoede bij te staan. En het klopt: het is op het terrein en in die lokale besturen dat het werk moet gebeuren. Maar soms is dat werk ook simpelweg de vertaling van die SDG's. Zoals hier.

 

Ook KRAS-werking 'De Fontein' werd genomineerd, en wel voor 'Doel 3. Goede gezondheid en Welzijn'.

Dit is de motivatie:

De Fontein wil een 'huis van hygiëne' zijn en biedt mensen in nood, dak- en thuislozen een warm onthaal, soep, douche en EHBO aan. Maar er wordt ook psychologische bijstand voorzien voor degenen die dat nodig hebben. Actief sinds 2013 maar niet altijd zichtbaar, vandaar deze nominatie als duurzame held. Omdat het werk achter de schermen minstens even veel aandacht verdiend als de projecten die wel vaak in de kijker staan.