Steun van Koning Boudewijnstichting

Steun van Koning Boudewijnstichting

Steun van Koning Boudewijnstichting

KRAS vzw kreeg steun via de Koning Boudewijnstichting, die snel middelen heeft vrijgemaakt voor armoede- en dak- en thuislozenorganisaties, zodat ze hun kwetsbare doelpubliek in deze periode van de strijd tegen het coronavirus voort kunnen helpen.

Ook een 10-tal aangesloten werkingen hebben op die manier hun slagkracht en hun inzet kunnen vergroten.

Daarnaast krijgen we van heel wat kanten materiële en financiële steun. Het sterkt ons vertrouwen dat we - ook in deze uitzonderlijke tijden - er in kunnen slagen om mensen in armoede te ondersteunen en hun levenskwaliteit aanzienlijk te verbeteren. Het valt ons trouwens op dat we, zelfs meer dan in normale omstandigheden, tal van blijken van waardering krijgen van de mensen voor wie we ons inzetten.

Op haar website gebruikt de Koning Boudewijnstichting het verhaal van KRAS-werking 'Open Plaats' om de betekenis van deze steun te duiden.