Verhuisplannen bij De Tinten

Verhuisplannen bij De Tinten

Verhuisplannen bij De Tinten

De huidige locatie van De Tinten maakt deel uit van de vroeger basisschool Sint-Bavo, nu gekend als het Sint-Baafshuis.

Een deel van dit gebouwencomplex is al gerenoveerd. In de loop van 2019 start de renovatie van het overige deel, dus ook van het deel dat De Tinten tot nu toe betrekt.

Tijdens de verbouwingsperiode verhuist de werking naar de François Benardstraat 86. Er werd daarover een akkoord gesloten met Artevelde Hogeschool, die dit gebouw (de voormalige Crombeen-school) beheert.

Als de renovatie afgerond is - een prognose spreekt van 5 jaar - zal er binnen het complex van het Sint-Baafshuis weer ruimte zijn voor De Tinten. Hoe die er zal uitzien ... daarover zijn de gesprekken aan de gang.