Warmste Week 2019: dank voor de steun

Warmste Week 2019: dank voor de steun

Warmste Week 2019: dank voor de steun

Tijdens de Warmste Week 2019 namen enkele sympathisanten van KRAS vzw het initiatief om acties voor onze werking op te zetten. Het bedrag dat op die manier werd verzameld, stond eerder deze week op onze bankrekening. Dank zij de inzet van gekende en ongekende mensen, kunnen wij € 2659,6 besteden aan de strijd tegen armoede in Gent.

Dank aan allen die hun steentje (of stapje of koekje of wat dan ook) hebben bijgedragen.