Warmste Week: Wispelberg

Warmste Week: Wispelberg

Warmste Week: Wispelberg

Atheneum Wispelberg steunt al enkele jaren de werking van de KRAS-diensten. Dit jaar namen ze het mooie initiatief om de leerlingen van de eerste graad te laten kennis maken met 3 goede doelen. Daarna werd van elke klas verwacht dat ze een project kozen en er een actie voor op touw zetten.

Op 22 december mocht KRAS er een cheque in ontvangst nemen met de opbrengst van de klassen die voor KRAS hadden gekozen. Dat leverde het schitterende resultaat van 1650,24 euro op. Van harte dank.