Wederwoord aan minister Homans

Wederwoord aan minister Homans

Wederwoord aan minister Homans

De cijfers waarmee bevoegd minister Liesbeth Homans haar gebrek aan een constructief beleid verdoezelt, slaan zowat iedereen die zich aan de zijde van mensen in armoede schaart met verstomming. KRAS vzw deelt dan ook vol overtuiging de 'Open brief' van Caro Bridts, ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting.

Lees de brief op de Facebook-pagina van samentegenarmoede.