Handgel van ZONTA

Handgel van ZONTA

Handgel van ZONTA

KRAS vzw mocht van Zonta Gent I een aanzienlijk aantal ontsmettende handgels in ontvangst nemen. Ze vinden de volgende dagen hun weg naar onze verschillende ondersteunende werkingen en komen zo terecht bij gezinnen in armoede. Dank aan de initiatiefnemers.
 
Zo omschrijven de schenkers hun doel:
 
'Zonta Gent I gelooft in het verbeteren van de wereld door vrouwen sterker te maken. 

Zonta staat voor vrouwenrechten. We pleiten voor gelijkheid, onderwijs en een einde aan kindhuwelijken en gendergerelateerd geweld. 
We vinden het leuk om dit te doen in een ondersteunende gemeenschap van gelijkgestemde professionals uit verschillende landen en culturen. 

We maken dit concreet door het schenken van 600 individuele handgels aan KRAS, want armoede neemt jammer genoeg schrijnend toe. Een stijgend fenomeen in COVID-19 tijden.'