Armoede = onrecht

Armoede = onrecht

Armoede = onrecht

‘Het kan niet dat mensen in onze stad Gent, in armoede moeten leven’. Vanuit verontwaardiging komen groepen mensen in actie. Ze verenigen zich en zoeken om mensen in armoede nabij te zijn.

Een aantal van deze verenigingen en diensten gaan met elkaar in gesprek, maken onderlinge afspraken en versterken elkaar. Deze groeiende samenwerking wordt in 1997 ‘KRAS vzw’. Sindsdien vormt KRAS in Gent een groeiend netwerk van ondersteunende vrijwilligersdiensten voor én met mensen in armoede.

Momenteel maken 18 werkingen deel uit van het KRAS-netwerk. Verspreid over het hele Gentse grondgebied bereiken ze met een 550-tal vrijwilligers ruim 13.000 mensen in armoede.

Om de materiële ondersteuning zo efficiënt mogelijk te organiseren, ontwikkelde KRAS de 'zoneringsgids'. Daarin is voor elk adres in Gent te vinden bij welke KRAS-dienst een bewoner terecht kan.

Het Bestuursorgaan van de vereniging bespreekt zeswekelijks de lopende zaken en bereidt telkens de komende Algemene Vergadering voor.
Ook de Algemene Vergadering komt om de 6 weken samen. Het is tegelijk een moment van onderlinge uitwisseling tussen de aangesloten werkingen, van vorming en informatie én het bestuursorgaan van de vereniging.
De dagelijkse werking van Kras wordt gecoördineerd door Karleen De Rijcke.

 

Lees hier het recentste activiteitenverslag (2018)

Lees de visietekst van KRAS vzw op armoede en vrijwilligerswerk rond armoede