Werken aan beleid

Werken aan beleid

Werken aan beleid

In alle KRAS-diensten verwoorden mensen wat het betekent om in armoede te leven. Zo krijgen onze vrijwilligers voortdurend signalen die belangrijk zijn voor een beleid tegen armoede.

In de zeswekelijkse 'Algemene vergadering' komen deze ervaringen systematisch aan bod als 'krasse verhalen'. Voor de KRAS-medewerkers is dit een bron van informatie die ze meenemen in overlegvergaderingen waaraan ze deelnemen.

 • De coördinator van KRAS is 'signaalcoördinator' i.f.v. de tweejaarlijkse 'Signalenbundel'. Dat houdt in dat alle (vrijwilligers-)organisaties die mensen in armoede bijstaan (al dan niet aangesloten bij KRAS vzw), hun ervaringen via KRAS kunnen inbrengen in de redactie van de signalenbundel. Lees meer over de 'Signalenbundel'.
 • KRAS vzw is partner van 'Ieders Stem Telt', een initiatief van Samenlevingsopbouw. Samen willen de partnerorganisaties de problematieken van mensen in armoede hoog op de politieke agenda plaatsen. Lees meer over 'Ieders Stem Telt'.
 • KRAS vzw neemt deel aan tal van overlegvergaderingen rond armoede. Zo is KRAS o.m. betrokken bij
  • de 'Taskforce Wonen' (Stad Gent);
  • de 'Cel Armoedebestrijding +' (OCMW Gent);
  • de organisatie van de jaarlijkse 'Dag tegen extreme armoede' op 17 oktober;
  • de redactie, opvolging en evaluatie van het 'Armoedebeleidsplan' (OCMW Gent).

Om mensen met armoede-ervaring de kans te geven hun beleving te verwoorden, komt ongeveer maandelijks een groepje mensen uit verschillende KRAS-diensten samen voor een thematisch gesprek of om samen deel te nemen aan activiteiten.
Leden van dit groepje nemen ook deel aan info-momenten over armoede die KRAS vzw verzorgt in scholen en geïnteresseerde groepen.

Met deze werkwijze en deze visie sluit KRAS vzw zich aan bij de grondlijnen van 'Welzijnszorg' en 'Welzijnsschakels'. KRAS vzw is zelf trouwens erkend als Welzijnsschakel en ook meerdere aangesloten werkingen behoren tot het netwerk Welzijnsschakels.

Hoe het gesteld is met de armoedecijfers in Gent, kan je aflezen in de 'Armoedebarometer' van Decenniumdoelen.