Werking

Werking

Werking

Onthaal

Elk bezoek aan een KRAS-dienst begint met een warm onthaal. Een tas koffie, een begroeting, een geïnteresseerde vraag, … Zo is duidelijk dat de werking om de mens draait, niet om de hulp of om de organisatie.

 

Materiële ondersteuning

Een aantal KRAS-diensten geven materiële ondersteuning. Ze bieden gratis of goedkoop goederen en diensten aan (voeding, kledij, huisraad, luiers, lijntickets, haar of voetverzorging, …). Zo wordt de druk op een beperkt budget verlicht. Het levenscomfort verbetert.

 

Noodhulp zou volgens Kras niet mogen bestaan.  Onze maatschappij zou moeten garanderen dat iedereen kan genieten van alle basisrechten. Jammer genoeg is dat nog niet gerealiseerd.

 

Structureel werk

Materiële ondersteuning ‘krast’ de gevolgen van armoede wat weg, maar biedt geen fundamentele oplossing.

Daarom is die ondersteuning tijdelijk en aanvullend bij andere vormen van hulpverlening. Samen met de mensen wordt gezocht naar structurele oplossingen voor de problemen waarmee ze te maken hebben. Soms wordt er doorverwezen.

KRAS-diensten versterken mensen in armoede door hen kansen te bieden om deel te nemen aan culturele en sociale activiteiten, aan vorming en overleg. Ze stimuleren mensen om zich vrijwillig in te zetten in de werking.

 

Beleidssignalen

Door mensen in armoede nabij te zijn in hun eerste noden, merken de medewerkers in de KRAS-diensten welke knelpunten er zijn. Vanuit die ervaringen formuleert KRAS signalen aan het beleid en doet voorstellen voor verbeteringen.
Kras is signaalcoördinator voor de Werkgroep Signalen Gent.  Deze groep stelt sinds 2009 de Gentse signalenbundel samen.
Gentse praktijkwerkers bundelen structurele problemen op vlak van sociale grondrechten die sectoroverschrijdende oplossingen vragen, om er samen met beleidsactoren aan te kunnen werken. Op de website www.beleidssignalen.be vind je onder andere de Signalenbundel 2018 en een formulier om via KRAS vzw je signalen door te geven.

KRAS gaat in op elke kans tot overleg en laat zo de stem van mensen in armoede klinken op het maatschappelijke en politieke forum. Zo bouwt KRAS mee aan een structurele aanpak van armoede en van de drempels in de samenleving.