Zonering?

Zonering?

Zonering?

De KRAS-werkingen willen hun middelen zo goed mogelijk gebruiken ten voordele van degenen die er het meeste nood aan hebben. Daarom hebben de werkingen die materiële ondersteuning (voeding, hygiëneproducten, kledij,...) aanbieden een 'zoneringsgids' opgesteld. Je adres bepaalt bij welke KRAS-werking je terecht kan als je meent ondersteuning te kunnen gebruiken.

Sommige werkingen vragen wel dat je bent doorverwezen door OCMW, CAW of een andere dienst. In andere werkingen kan je ook rechtstreeks terecht en bekijk je samen met een vrijwilliger welke hulp nodig en mogelijk is.

Voor andere vormen van ondersteuning (ontmoeting, activiteiten, warme maaltijd,...) kan je in de meeste KRAS-werkingen ook terecht als je niet in de zone woont.

Klik hier om naar de pagina's 'zonering' te gaan. Door er je adres in te geven, zie je bij welke dienst je eventueel terecht kan voor materiële ondersteuning.