Wat doet KRAS vzw?

Wat doet KRAS vzw?

De verschillende KRAS-werkingen hebben elk hun eigen activiteiten: materiële ondersteuning, ontmoetingsmomenten, vrijetijdsinitiatieven,...

 

Overkoepelende initiatieven

Daarnaast neemt KRAS als samenwerkingsverband ook initiatieven voor mensen in armoede of als ondersteuning en vorming voor vrijwilligers-medewerkers van de KRAS-diensten.

 • Door een overeenkomst met 2 Gentse kappersopleidingen (PIHS en OLVIGent) kunnen mensen uit de KRAS-werkingen er terecht voor een kostenloze kappersbeurt.
 • Een overeenkomst met de opleiding 'Podologie' aan Artevelde Hogeschool zorgt er voor dat mensen uit de KRAS-werkingen een beroep kunnen doen op gratis medische voetverzorging.
 • Studenten van de opleiding 'Mondhygiënisten' van Artevelde Hogeschool screent het gebit van mensen die door KRAS-werkingen worden aangebracht. Deze werking werd gelanceerd vanuit De Tinten vzw en staat open voor alle bezoekers van KRAS-werkingen die een 'mondzorgcoach' hebben.
 • In samenwerking met de Balie van Gent kan KRAS vzw in enkele werkingen gratis juridisch advies aanbieden.
 • Onder de naam 'KRASsertief' komen mensen uit verschillende KRAS-werkingen regelmatig samen. Ze bespreken thema's die hen bezig houden en nemen deel aan vormende en ontspannende activiteiten.
 • In oktober biedt KRAS aan geïnteresseerde mensen uit de KRAS-werkingen een eigen bedevaart naar Lourdes-Oostakker aan, met zingevende animatie op maat.

 

Vertegenwoordiging

KRAS vzw vertegenwoordigt de KRAS-werkingen in overlegvergaderingen met het lokale beleid of met partners in het welzijnswerk.

 • Zo maakt KRAS vzw ondermeer deel uit van de Werkgroep Signalen van de Eerstelijnszone Gent.
 • KRAS-vertegenwoordigers maken deel uit van de werkgroep rond '17 oktober. Dag tegen extreme armoede'.
 • KRAS is vertegenwoordigd in stedelijke overlegvergaderingen rond het armoedebeleid.
 • KRAS neemt deel aan vergadering van de 'Taskforce Wonen en Opvang' en van het 'Migratieforum'.

 

Eenmalige projecten

Inspelend op de actualiteit of op geboden kansen, zet KRAS vzw sporadisch eigen projecten op.

 • Het theaterproject 'Niet met Grote Woorden' bracht in 2017 en 2018 een podiumgebeuren rond de binnenkant van armoede.
 • Het fotoproject 'Belleke Trek' rond de wooncrisis in Gent resulteerde in een fake immo-kantoor 'Immoneb' en een tentoonstelling in Shopping Center Zuid.