De Fontein is een 'huis van hygiëne' voor daklozen en mensen in nood. De werking werd opgericht in 2013 door de Orde van Malta, in navolging van gelijkaardige huizen in Brussel en Luik.

Doel

Met de medewerkers van De Fontein willen we de basisintegratie in de samenleving bevorderen en, via doorverwijzing van onze bezoekers naar sociale diensten, een responsabilisering aanmoedigen. Ook willen we onze bezoekers laten groeien in zelfvertrouwen en hen bevestigen in hun menselijke waardigheid.

Diensten

De Fontein is op de eerste plaats een warme ontmoetingsplaats. In het 'babbelkot' is er steeds een luisterend oor.
Bezoekers kunnen verder een beroep doen op een aantal basisdiensten.

  • mogelijkheid om te douchen en om kleding te laten wassen
  • verpleging, eerstelijnszorg en professionele medische voetzorg
  • rustig genieten van een kom soep of een kop koffie met een boterham
  • hukp en ondersteuning door contact met of doorverwijzing naar andere hulpverleningsorganisaties

Medewerkers

In De Fontein Gent werken een 15-tal vrijwilligers en 2 permanente bezoldigde medewerkers.

 

Een uitgebreid artikel over 'De Fontein' is te vinden op de website van Caritas Vlaanderen.