Vzw De Helpende Hand is een koepelorganisatie van evangelisch/protestantse kerken in de Gentse agglomeratie, opgericht in 1994 met als doel een maatschappelijk engagement op te bouwen rond armoedebestrijding.

Begin 2010 is de Welzijnsschakel 'De Helpende Hand' opgericht in Zwijnaarde als werking binnen deze organisatie.

We richten ons naar elke inwoner in Zwijnaarde (en Merelbeke), ongeacht zijn of haar etnische achtergrond, levensbeschouwing of geloofs-overtuiging. Vanuit een christelijke inspiratie willen we mensen helpen die in kansarmoede leven of eenzaam zijn.

Wat bieden wij?

Via huisbezoeken en regelmatige contacten willen we samen met de hulpvrager op weg gaan en zoeken naar duurzame oplossingen om hun levenssituatie te verbeteren.

Centraal staat voedselondersteuning en andere materiële hulp, gekoppeld aan een sociale begeleiding met doorverwijzing naar professionele diensten, initiatieven gericht naar vrije tijd en maatschappelijke integratie.

Onze hulp is gericht naar de persoonlijke nood - steeds gratis en onvoorwaardelijk.