De vrijwilligers van onze organisatie bieden hulp aan vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf, die omwille van hun ras, overtuiging of godsdienst in hun thuisland vervolgd of op een of andere wijze gediscrimineerd worden.
Wij laten ons leiden door de evangelische waarden die ons oproepen om de armsten onder ons onvoorwaardelijk te helpen.

De Tinten richt zich tot mensen zonder verblijfsdocumenten in Gent.

Bij de Tinten kan men terecht:

  • In de koffieruimte: voor onthaal en onderlinge ontmoeting zonder onderscheid van ras, herkomst, overtuiging of godsdienst.
  • In de sociale dienst: voor informatie over de asielprocedure, respectvolle begeleiding in de persoonlijke situatie met hierbij samenwerking en doorverwijzing naar andere professionele diensten.
  • Materiële hulpverlening (voeding - kleding - dekens …) komt tegemoet aan de eerste noden.
  • Huisbezoeken worden gebracht om een zo duidelijk mogelijke kijk op de leefsituatie te verkrijgen.

 

Een uitgebreid artikel over 'De Tinten' is te vinden op de website van Caritas Vlaanderen.