De Zuidpoort is een vereniging waar armen het woord nemen. Daartoe gaan vrijwilligers armen opzoeken en nodigen hen uit om samen te komen in het ontmoetingshuis. Hieruit groeit er solidariteit tussen armen en vrijwilligers, maar even belangrijk tussen armen onderling.

In het parlement, een maandelijks vergadermoment, krijgen de armen inspraak in de werking van de Zuidpoort.

Mensen die in de Zuidpoort komen krijgen ook de kans om lotgenoten te ontmoeten in de algemene vergadering van het Vlaams Netwerk Armoedebestrijding.
Daar worden de armoede-ervaringen samen gelegd en worden voorstellen tot verbeteringen geformuleerd naar het beleid toe.

Mensen in armoede nemen zelf het woord in de dialoog rond de grondrechten onderwijs en cultuur.

Waarvoor kan je in de Zuidpoort terecht?

• ontmoeting: een tas koffie, een babbel, lezen van de krant, gezelschapsspelen
• activiteiten: creatief koken op dinsdag, atelierwerking, uitstappen, deelname aan culturele activiteiten
• groepswerking om de maand
• zelfbereide maaltijd op zaterdag
• individuele ondersteuning via het bondgenootschap: een vrijwilliger gaat als medestander solidair met iemand op weg ter verbetering van zijn/haar toekomst
• jaarlijkse vakantie

 

Met de podcast 'We zijn er' biedt De Zuidpoort een inzicht in armoede. Beluister de podcast hier.