De deuren van Dien-Centrum Noord staan open voor wie kampt met vragen en problemen en daarvoor zelf geen oplossing vindt. Onthaal en ontmoeting staan centraal; samenwerking met vrijwilligers en partnerschap met mensen in armoede vormen het uitgangspunt. Wekelijks sorteert een ploeg vrijwilligers het binnengebrachte tweedehandsmateriaal voor de klerenverkoop en de rommelbeurs. Met de opbrengst ervan wordt de werking van de dienst gefinancierd.

 

Bij Dien-Centrum Noord kan men terecht voor begeleiding in de sociale dienst: het verkrijgen van allerlei informatie, hulp bij het vervullen van administratieve formaliteiten, bemiddeling en doorverwijzing, advies bij financiële en budgettaire problemen indien nodig, voor tijdelijke materiële ondersteuning zoals voeding en kledij.