Open Plaats heeft tot doel personen en gezinnen die zich in een kwetsbare situatie bevinden of het risico lopen hierin terecht te komen, te helpen, ongeacht rang, cultuur, geloofs- of politieke overtuiging.

Dit gebeurt in een werking met 2 klemtonen.

'Sociale dienst Open Plaats' verstrekt informatie en advies, biedt ondersteuning en psychosociale hulpverlening, aan personen en gezinnen. Samen zoeken we naar oplossingen voor sociale, familiale en financiële problemen.

De hulp kan bestaan uit : 

  • onthaal en eerste opvang 
  • verwijzen en bemiddelen 
  • materiële hulp en voeding 
  • eerstelijns maatschappelijk werk

 

De 'Kringwinkels Open Plaats' bieden tweedehands materialen aan zeer betaalbare prijzen. Het gebruiksklaar maken van deze goederen creëert kansen tot werkervaring voor mensen die soms moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt.